מה מנהלים חושבים (באמת) על פיתוח מקצועי בית ספרי?

עד

תקציר

בתהליך הפיתוח המקצועי של מורים ובעלי תפקידים מתחולל שינוי: את המודל ההיררכי מחליף מודל אוטונומי – הידע נוצר לא רק מחוץ לביה"ס אלא גם, ובעיקר, בתוכו. התכנית "השקפה", העוסקת במורים מובילים, משקפת את השינוי הזה. המושב יבחן את האתגר ואת המחיר הכרוכים בשינוי הזה ויחשוף את הפוטנציאל הגלום בו.

משתתפים

 • מר גל פישר ראש תחום חינוך, יד הנדיב
  הצטרף ליד הנדיב בשנת 2013. הוביל את הקמת מחלקת המחקר והפיתוח במכון ברנקו וייס, והוא בעל ניסיון נרחב בהכשרת מורים ובהובלת שינוי בביה"ס. טרם הצטרפותו ליד הנדיב כיהן במשך חמש שנים כמנהל תחום מחקר ופיתוח באבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית. בעל תואר שני בלימודי תרבות ופרשנות מאוניברסיטת בר-אילן ובוגר בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית
 • גב' סיניה ברק מנהלת ביה"ס היסודי נווה מנחם ע"ש מנחם בגין בבאר שבע, מחוז הדרום 
  מנהלת את ביה"ס מזה שש שנים. במהלך עשרים וחמש שנות עבודתה בחינוך הייתה מדריכה לעברית, מנהלת חטיבה צעירה, מחנכת ומורה בכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי. מתמחה בתחום של הוראה-למידה-הערכה. בעלת תואר שני בניהול יוזמות חינוכיות מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תואר ראשון בספרות ממכללת קיי ותעודת ייעוץ ארגוני, גם היא מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 • גב' קליה הילו ראש תחום מנהלים, מכון אבני ראשה
  כיום ראש תחום מנהלים במכון אבני ראשה. בשליחות ההסתדרות הציונית ניהלה את ביה"ס היהודי במקסיקו CIM ORT. לפני כן ניהלה את בית החינוך האזורי השש-שנתי "גליל מערבי". ליוותה מנהלים בראשית דרכם, הרצתה בהכשרת מנהלים במכללה לחינוך אורנים ושימשה מדריכה ארצית לכיתות מב"ר בצד מגוון גדול של תפקידים בביה"ס. 
  בעלת תואר שני בהצטיינות בניהול מערכות חינוך ותואר ראשון בהוראת ספרות עברית – שניהם מאוניברסיטת חיפה.
 • גב' חגית חלפון מורה מובילה ומדריכה לנושא פיתוח מקצועי, מרכז פסג"ה חיפה, מחוז חיפה
  מדריכה מובילה של התכנית "מורים מובילים" במרכז פסג"ה במחוז חיפה, אחראית לייזום, תכנון, ביצוע והערכה של תהליכי פיתוח מקצועיים של מורים ובעלי תפקידים בחינוך העל-יסודי. רכזת פדגוגית של מיזם מערכתי עירוני "מעוף" הפועל לקידום הישגי תלמידים באגף שח"ר במקצועות רבי המלל. בין תפקידיה – מכשירת סטודנטים בתכנית חותם, מדריכה בחינוך העל-יסודי, מנהלת פדגוגית של בית ספר ועוד. 
  בעלת תואר שני במינהל עסקים למנהלים במערכות חינוך ותואר ראשון בהצטיינות במינהל חינוכי ובמדעי המדינה – שניהם מאוניברסיטת חיפה. למדה לתואר שני ביחסי עבודה וניהול משאבי אנוש בפקולטה לתעשייה וניהול של הטכניון.