אודות

אודות מכון אבני ראשה

אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בשנת 2007 ביוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב. שם המכון "אבני ראשה" מבטא את תפיסת תפקידה המרכזי של המנהיגות החינוכית – מנהלי בתי הספר והמפקחים – בשינוי ושיפור של מערכת החינוך. המכון עוסק בהכשרה ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך הכרה שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל. מגוון המסגרות ותהליכי הלמידה שמפעיל המכון משקף שאיפה להעשיר את המנהיגות החינוכית בידע, בכלים ובמיומנויות להובלה של שיפור בית ספרי ומערכתי.

אודות הכנס

מכון אבני ראשה מקיים, זו הפעם הרביעית, כנס לכלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל. זה הכנס המקצועי המרכזי הגדול בישראל העוסק במפגש בין ניהול לחינוך, בין מחקר לפרקטיקה.

הכנס יתקיים ביום רביעי, כ"ב במרחשוון התשע"ז, 23.11.16, בשעות 8:30 עד 17:00 במרכז הקונגרסים בירושלים (בנייני האומה), במעמד שר החינוך ומנכ"לית המשרד. בכנס ישתתפו כ-2,500 בעלי תפקידים במערכת החינוך –  שדרת העשייה החינוכית הפורמלית בישראל.
כותרת הכנס "סובב למידה" משקפת את התפיסה הרואה בתהליכי למידה מתמשכים של אנשי המקצוע (מפקחים, מנהלים ומורים) – בד בבד עם העבודה – מנוף מרכזי לשיפור ההוראה והלמידה בכיתות. בכנס נדגיש את תפקידם של המנהלים והמפקחים בתהליכי הלמידה של המורים בבתי הספר: מה תפקידם בתהליכים אלו? כיצד הם משפיעים על אופן הלמידה וההתפתחות של מורים, ובאמצעות אילו פרקטיקות מנהיגותיות אפשר לתמוך בלמידתם?
הדימוי "סובב למידה" מניח שכל מלמד צריך להיות גם לומד כדי להיות איש מקצוע טוב יותר – בוודאי במערכת שהנושא המרכזי שלה הוא למידה. לפיכך נחשוף את באי הכנס לתהליכי למידה אפקטיביים ולעקרונותיהם, למאפיינים של שיח מקצועי המתנהל בשגרות העבודה, וכן למבנים ולתנאים התומכים בתהליכים אלו.
מגוון מרצים מתחומי החינוך ומעולמות מקבילים, מהשדה ומהאקדמיה, מהארץ ומהעולם, ישפכו אור – מנקודות מבט רעננות ועדכניות - על נושאים אלו.

ועדת ההיגוי

גב' גילה נגר, המשנה למנכ"לית משרד החינוך, יו"ר הועדה
גב' יהודית שלוי, מנכ"לית מכון אבני ראשה

חברי הוועדה על פי סדר האלף בית:

 • ד"ר איתי אשרממונה ניסויים ומחקרים חינוכיים, מ"מ המדען הראשי, משרד החינוך
 • מר השאם בדרמנהל ביה"ס השש שנתי חורפיש, מחוז צפון
 • גב' מאיה בוזו-שוורץראש תחום מחקר ופיתוח ומנהלת הכנס הארצי, אבני ראשה
 • גב' עינת ברגרמנהלת ביה"ס היסודי "תל חי" בתל אביב, מחוז תל אביב
 • ד"ר קובי גוטרמןראש המרכז להכשרה ופיתוח מנהלים, מכללת סמינר הקיבוצים
 • ד"ר פלור היימןמעריכה ראשית, אבני ראשה
 • גב' דינה חורי מנהלת ביה"ס היסודי "המדעי תורני" שדרות, מחוז דרום
  גב' עמליה חיימוביץ מנהלת מחוז מרכז, משרד החינוך
  ד"ר טלי טרייסטר מרכזת הכנס הארצי, אבני ראשה
  גב' לאה יגור מפקחת כוללת, מחוז חיפה
  מר אבינועם כספימייסד ושותף, חברת "פרמידה"
  מר אריאל לויסמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
  גב' דליה לין מנהלת אגף החינוך, עירית רמת גן
  פרופ' אדם ליפסטיין פרופסור חבר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  ד"ר אברהם ליפשיץמנהל מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך
  גב' יונת למברגמנהלת אולפנת "אוריה" באלון שבות, המינהל לחינוך התיישבותי
  ד"ר ניר מיכאלי מנהל מו"פ מורים מובילים, מכון מופ"ת (לשעבר), רקטור מכללת אורנים
  מר איתי סודרי מנהל אדמיניסטרטיבי, אבני ראשה
  גב' רנא פאהום מפקחת כוללת, מינהל החינוך בירושלים (מנח"י)
  מר גל פישר מנהל  תחום החינוך, יד הנדיב
  מר אייל רם סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה, משרד החינוך
  גב' ענת שיראזי הממונה על הפיתוח המקצועי של מנהלים ומפקחים, משרד החינוך

 

 •  
 •  
 •