כאן ועכשיו: פיתוח מקצועי של מורים במקום עבודתם

עד

תקציר

הלמידה החשובה ביותר של מורים מתרחשת בין כותלי ביה"ס, תוך כדי עבודה, ביחסי הגומלין בין עמיתים. במושב זה ננתח שיחות מוקלטות בין מורים ונדון בדרכים שבהן מנהלי ביה"ס עשויים לקדם תהליכי למידה – או לשבש אותם (ללא כוונה). הדיון במושב יתבסס על ניסיון ועל נתונים שהצטברו בתכנית "טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים" – תכנית מורים מובילים במחוז מרכז.

משתתפים

 • פרופ' אדם לפסטיין המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  לפסטיין הוא פרופסור חבר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שם הוא חוקר ומלמד על פדגוגיה, אינטראקציה כיתתית, למידת מורים ושינוי חינוכי. בייחוד הוא מתעניין בזיקה שבין המחקר לפרקטיקה, ושואף לחקור בדרכים שתהיינה משמעותיות וקפדניות מבחינה אקדמית, ובה בעת יתרמו לעשייה החינוכית. בין השאר הוא מנהל את המעבדה לחקר הפדגוגיה, קבוצת מחקר בין-תחומית, החוקרת לעומק את החינוך הבית-ספרי, הפדגוגיה והמדיניות החינוכית בישראל, את התפתחותם של כלים חדשניים לחקירת התופעות הללו, ותהליכים של שיתוף ידע עם אנשי חינוך, קובעי מדיניות והציבור הרחב. בין התחומים שהוא חוקר היום: תרבות ישראלית ופדגוגיה בחינוך היסודי; שימוש בווידאו ככלי לבחינת הדיאלוג עם מורים ומחקר עיצוב יישומי של מנהיגות מורים ושיח מקצועי. בשנת 2014 פרסם בהוצאת ראוטלדג', בצוותא עם ג'וליה סְנֶל, את ספרם Better than Best Practice: Developing Teaching and Learning through Dialogue, (http://dialogicpedagogy.com). בשנת הלימודים 2016-2017 ישמש לפסטיין מרצה אורח באוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. 
 • ד"ר דנה ודר-וייס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  חוקרת במעבדה לחקר הפדגוגיה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מתמקדת במחקרים העוסקים בהיבטים האַפקטיביים של למידה (כגון מוטיבציה, זהות, מעורבות ותהליכים רגשיים-חברתיים אחרים) של תלמידים ומורים, בתחום המדעים ובתחומים אחרים, בסביבות פורמליות ובלתי-פורמליות. שותפה בהובלה של מהלך "השקפה" לטיפוח מנהיגות מורים מובילים ושיח פדגוגי איכותי בתוך ביה"ס במחוז מרכז ובמחוז דרום.
 • גב' עמליה חיימוביץ מנהלת מחוז המרכז, משרד החינוך
  משנת 2013 מנהלת חיימוביץ את מחוז המרכז במשרד החינוך. כיהנה בעבר כמנהלת ביה"ס יסודי, מפקחת כוללת, מתאמת החינוך היסודי במחוז ומדריכה בלשכת המדען הראשי. הובילה את רפורמת הערכת איכות עובדי ההוראה במטה משרד החינוך וניהלה תכניות התערבות חינוכיות לשיפור הישגים.
  בעלת תואר שני במנהל חינוכי מאוניברסיטת ליברפול, אנגליה.