מרצה אורח: פרופ' משה הלברטל

עד

תקציר

האדם בתהליך הלמידה: שלושה מושגים של כבוד האדם
ההרצאה תבחן את המושג כבוד האדם באמצעות חקירה של שלושה הקשרים שבהם כבודו של אדם נפגע. ההרצאה תעסוק, בין היתר, בניסיון להבין כיצד העצמה של כבוד האדם משפיעה על תהליכי הלמידה, ומדוע הפגיעה בכבודו מערערת את יסודות היכולת ללמידה.

 

 

מרצה אורח

  • פרופ' משה הלברטל פרופ' למחשבת ישראל ולפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' למשפטים באוניברסיטת ניו יורק ובמרכז הבינתחומי הרצליה
    סיים את שלושת תאריו בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופסור למשפטים באוניברסיטת ניו יורק ובמרכז הבינתחומי הרצליה. היה עמית באוניברסיטת הרווארד ופרופסור אורח בביה"ס למשפטים באוניברסיטת פנסילבניה. קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק. לצד תפקידיו האקדמיים הוא חבר סגל בביה"ס מנדל למנהיגות חינוכית ועמית במכון הרטמן. מחברם של ספרים ומאמרים, זוכה פרס ברונו של קרן רוטשילד. חבר באקדמיה הלאומית למדעים של מדינת ישראל. היה ממייסדי התנועות "עוז לשלום" ו"נתיבות שלום", כיהן כחבר באגודה לזכויות האזרח והיה ממנסחי הקוד האתי של צה"ל